Renhållningsavgifter

 

Ragn-Sells sopbil

Renhållningsavgifter i Vara kommun

Gällande fakturor så kommer Ragn-Sells skicka ut fakturor för hushållsavfall i månadsskiftet november/december, som avser andra halvåret 2017.

Kontakt