Renhållningsavgifter

Ragn-Sells sopbil

Gällande renhållningstaxa för Vara kommun.

Hämtning av kärl i tätort och på landsbygd, helårsboende

Kärlstorlek
Antal hämtningar / år
Kostnad / år
140 liter kärl261 473
190 liter kärl261 617
240 liter kärl261 748
660 liter kärl264 116
660 liter kärl527 537
5 m3 container2621 155
5 m3 container5238 228
10 m3 container2647 629
10 m3 container5271 375

Tillägg för gångavstånd från tomtgräns till kärl

Gångavstånd
Antal hämtningar/år
Kostnad/år
3-8 m26299
9-14 m26447
15-20 m26895

Övriga avgifter renhållning

Avgift
Kostnad/år
Kärl vid fritidshus, 190 l, 11 hämtningar / år953 kr
Hushåll med liten mängd (miniservice), hämtning och destruktion 6 säckar / år828 kr
Delat kärl830 kr per fastighetsägare
Lämna grovavfall vid återvinningscentral Vara < 1 m3 / gång. Material med asbest: 10kg / gångutan kostnad
Lämna grovavfall vid återvinningscentral Vara > 1 m3 / gång 237 kr/m3
Kylmöblerutan kostnad
Extra hämtning av kärl359 kr/gång
Byte av kärl till annan storlek362 kr/gång
Extra säck55 kr/tillfälle

Slamhämtning

Avgift
Kostnad
Avgift vid brunnsvolym 0- 3 m3900 kr
per gång
Avgift vid brunnsvolym 3,1 – 5,0 m31 207 kr
per gång
Tillkommer för ytterligare m3 över 5 m3238 kr
per m3
Sluten tank, volym upp till 3,0 m31 378 kr
per gång
Sluten tank, volym 3,1 – 5,0 m31 820 kr
per gång
Sluten tank, volym över 5,0 m32 187 kr
per gång
Minireningsverk1 011 kr
per gång
Tömning av fosforfälla688 kr
per gång
Extra slamtömning.
Tillkommer på ordinarie pris
378kr
per tömningsställe
Akut tömning av slam.
Tillkommer på ordinarie pris
1 226 kr
per tömningsställe
Extra brunn på samma fastighet430 kr
per gång
Extra slangdragning utöver 20 meter120 kr
per tillkommande
Bomkörning499 kr
per gång
Slamhämtningsbil inkl. förare,
timersättning
1 036 kr
per timme
Medhjälpare505 kr
per timme
Fettavfall, volym upp till 3 m3 1 541 kr
per gång
Fettavfall, volym över 3 m32 085 kr
per gång
Fettavfall, extra tömning alla storlekar 1 346 kr
per gång
Fettavfall, akut tömning alla storlekar1 794 kr
per gång
Fettavfall, bomkörning505 kr
per gång

Kontakt