Bygga, riva, förändra

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, bygga om, riva eller förändra?

byggenhet1

Frågor och idéer?

Kontakta gärna oss på byggenheten genom att ringa 0512-310 53 vardagar mellan klockan 10.00-12.00 samt *13.00-15.00 eller direkt till respektive handläggare/inspektör. Besök sker efter tidsbokning.
Byggenhetens mailadress är miljo.bygg@vara.se.

* Under perioden 1 juni – 31 augusti har vi telefontid mellan 10:00-12:00.

Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier:

  • åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov,
  • åtgärder som kräver anmälan och
  • åtgärder som varken kräver lov eller anmälan.

För att få börja med arbetet krävs alltid ett startbesked, det gäller oavsett om det är bygg-, mark-, rivningslov eller en anmälningsåtgärd.

För mer information

Se fliken ”Från idé till användning”.