Sanktioner och viten

De nya reglerna om byggsanktionsavgifter gäller från och med 1 juli 2013. För sanktionsärenden påbörjade före 2 maj 2011 ska den äldre Plan- och bygglagen (PBL) tillämpas i sak och det är viktigt att lämna uppgift om när handläggningen är påbörjad och att visa vilken lag som ger den lindrigaste påföljden. För ärenden påbörjade mellan den 1 maj 2011 och 1 juli 2013 gör övergångreglerna att man ska tillämpa den lindrigaste påföljden.

Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr om byggsanktionsavgifter ”Har du råd att bygga svart”.
Den riktar sig till byggherrar och kan användas fritt av byggnadsnämnden.