Tillsyn

Ventilationskontroll

Syftet med den lagstadgade ventilationskontrollen är att bidra till ett bättre inomhusklimat. Det finns ett starkt samband mellan å ena sidan fukt och emissioner av olika slag och å andra sidan allergier och andra hälsoproblem.

Kontroll av ventilationssystemens funktion skall för olika typer av byggnader och verksamheter utföras med olika intervall i enlighet med förordningen om obligatorisk ventilationskontroll. Kommunens arbete består av tillsyn över kontrollen samt av registrering av besiktningsprotokollen och utsändande av påminnelser där sådana behövs.