Energi, klimat och miljö

Maten vi äter, kläderna vi har på oss och prylarna vi köper, allt vi gör påverkar vår miljö. Allt som produceras och konsumeras får effekter på världens skogar, hav, luft, djur och växter.

Maskros

Vara kommun kan hjälpa dig som har funderingar inom miljö och energiområdet. Vi har rådgivning när det gäller energi för till exempel det egna boendet men också för småföretagare. Vill du ha information i en miljöfråga för egen del, din utbildning, arbete eller din förening så tveka inte att kontakta oss.

Du kan också få konkreta och enkla miljötips att använda i dagliga livet. Allteftersom kommer mer och mer information om hur du kan leva ett miljövänligare liv och hur Vara kommun jobbar för att minska sin påverkan på miljön att publiceras på dessa sidor.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något.