Livsmedel

Du ska alltid kunna lita på att du får livsmedel som är säkra och av bra kvalitet när du handlar i mataffären eller äter på restaurang. För att säkra detta kontrollerar våra livsmedelsinspektörer verksamheter som hanterar livsmedel. Till dessa verksamheter hör t.ex. restauranger, butiker, skolkök, gatukök, caféer, mindre livsmedelsindustrier och gatuköksvagnar.

Raggmunk med lingon

Kontakta miljöenheten när du:

  • vill starta verksamhet där livsmedel hanteras (gäller även förpackade livsmedel)
  • misstänker matförgiftning
  • vill sälja mat tillfälligt vid t ex festivaler, idrottstävlingar eller marknader
  • har frågor om livsmedel