Kommunalt vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Gör en anmälan
Du kan göra en anmälan via E-tjänster på vår hemsida eller fylla i blanketten VA-anmälan som finns till höger på denna sida under rubriken Relaterat. Skriv ut blanketten och skicka den till VA-enheten Vara kommun 534 81 Vara.
Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta Fredrik Lidén på telefon 0512-31758

Anslutning inom tättbebyggt område
Bor du inom tättbebyggt område kan du oftast ansluta dig till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För information om villkor och/eller anmälan att du vill ansluta dig till det kommunala nätet, se kontaktuppgift ovan.

Anslutning på landsbygden
Bor du på landsbygden men nära en stamledning kan det också finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet. Eller ni kanske är flera grannar som vill gå samman och dela på grävkostnaderna? Du kan ta kontakt med VA-utredare Fredrik Lidén för att få reda på vad som gäller i ditt enskilda fall.

Kontakt
Felanmälan dagtid 07:00-16:00: 0512-310 94
Felanmälan efter arbetstid: 073-280 17 73
Fakturafrågor per telefon: 0512-311 30
Fakturafrågor via mejl: vadebiteringen@vara.se
Anslutningsärenden: 0512-317 58