Kommunalt vatten och avlopp

Va-kund

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Gör en anmälan
Du kan göra en anmälan via E-tjänster på vår hemsida eller fylla i blanketten VA-anmälan som finns till höger på denna sida under rubriken Relaterat. Skriv ut blanketten och skicka den till VA-enheten Vara kommun 534 81 Vara.
Vill du få en blankett hemskickad kan du kontakta Robert Isberg på telefon 0512-310 94.

Anslutning inom tättbebyggt område
Bor du inom tättbebyggt område kan du oftast ansluta dig till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp. För information om villkor och/eller anmälan att du vill ansluta dig till det kommunala nätet, se kontaktuppgift ovan.

Anslutning på landsbygden
Bor du på landsbygden men nära en stamledning kan det också finnas möjlighet att ansluta sig till det kommunala nätet. Eller ni kanske är flera grannar som vill gå samman och dela på grävkostnaderna?

Kontakt
Felanmälan dygnet runt: 073-280 17 73
Fakturafrågor per telefon: 0512-311 30
Fakturafrågor via mejl: vadebiteringen@vara.se
Anslutningsärenden: 0512-310 94

Verksamhetsområde

Kvänum
VA Kvänum

Öttum
VA Öttum