Arkiv

Nyheter i kategori Bygga, bo och miljö

Känner du till någon som gjort skillnad för miljön eller samhällsbyggandet i Vara kommun? Varje år delar Vara kommun ut…

Nya tomter är på gång i Vara tätort. En detaljplan för fastigheten Lassagården är just nu ute på samråd. Syftet…

  Från och med vecka 8 återgår ReturMera-tjänsten till hämtning en gång per månad. Ragn-Sells skickar ut hämtningsschema till de…

Vara kommun har sänker renhållningstaxan i kommunen. Det innebär att du betalar mindre för att dina sopkärl hämtas. Som exempel…