Arkiv

Nyheter i kategori Social omsorg och hjälp

Måndagen den 22 oktober kl. 15-18 bjuder Solgårdens kök in till öppet hus. Titta in i köket och se när…

Vi behöver fler kontaktfamiljer/kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande åldrar med olika funktionsnedsättningar – fysiska, psykiska och/eller intellektuella. Som…

Medarbetare på socialförvaltningen har under veckan möjlighet att delta i en utbildning om våldsförebyggande arbete. Många på socialförvaltningen jobbar med…

Sök pengar ur syskonen Johanssons stiftelse. Stiftelsens syfte är att stödja personer som drabbats av cancer, reumatism, blindhet, hörselskada eller…

Behöver du riksfärdtjänst under tiden 22 december till 2 januari? Då är det viktigt att din ansökan är inlämnad till…

Vill du bli språkvän? En språkvän är någon eller några som på sin fritid vill träffa nya människor. Här kan…