Arkiv

Nyheter i kategori Trafik och infrastruktur

På grund av den nya gång- och cykelvägen utmed Nya Torget i Vara ändras reglerna för parkering. Parkeringsförbud gäller nu…

Vi planerar nu att byta vattenledning och avloppsserviser i Högehusliden. Detta kommer att utföras under vecka 40-41. Vi måste gräva…

Tisdag 17 oktober kommer ett planerat underhållsarbete genomföras på vattenledningsnätet i Arentorp. Det innebär att vattnet kommer stängas av mellan…

Jättelokan som också kallas för jättebjörnloka, har sitt ursprung i sydöstra Europa kring Kaukasus. Sedan omkring 150 år tillbaka finns…

Årets tätortsvandringar har genomförts och det har också beslutats om vilka åtgärder som ska genomföras. Varje år anordnar Vara kommun…

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring kan den som vill följa med på en gångtur i våra…

Efter mer än tio års trogen tjänst släcks nu två trotjänare ner. De digitala informationsskyltar som välkomnat bilister utmed E20…