Axet

AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen. 2017 års utgivningsdagar: Tor 23…

BättreVara

Bättre Vara

Du som har synpunkter på kommunens verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en ännu bättre och trivsammare kommun…

Ekonomi

Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och…

Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens…

Organisationsskiss 2017

Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar. förvaltning för utveckling och service socialförvaltning bildningsförvaltning teknisk förvaltning miljö- och…

Internationellt arbete

Internationellt arbete

En av kommunens framgångsfaktorer är internationalisering. Här kan du läsa om det internationella arbete som utförs inom kommunens olika verksamheter.…

Kommuninvånarnas rättigheter

Kommuninvånarnas rättigheter

Under denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Offentlighetsprincipen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.…

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Här under rubriken ”Vårt kvalitetsarbete” återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög…

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Bygdepeng administreras från och…

Politik

Politik

Under politik hittar du information om bland annat vilka politiker som sitter i de olika nämnderna, sammanträdesdagar och hur den…

Vara kommun

Tjänstegarantier

Vi vill att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Därför lämnar vi tjänstegarantier. Vara kommun har…

Projekt Vara kommun

Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras…