Vara kommun

Vara kommun

Hos oss är landskapet platt och vidderna stora, men det är inte bara naturen som ger oss möjlighet att se…

Fairtrade City_SE

Fairtrade City

Vara blev 2015 diplomerad som Fairtrade City. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit…

Pressmaterial

Pressmaterial

Vara kommuns  pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Axet

AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen. 2018 års utgivningsdagar: Tor 22…

BättreVara

Bättre Vara

Du som har synpunkter på kommunens verksamheter eller har förslag till hur vi skapar en ännu bättre och trivsammare kommun…

Delårsrapport 2018 och budget 2019.

Ekonomi

Kommunens intäkter består av de skatter som kommuninvånarna betalar, men även av olika taxor och avgifter såsom barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och…

Scandinav_AJUN

Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens…

180101 Organisation förvaltn+ avd

Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar. förvaltning för utveckling och service socialförvaltning bildningsförvaltning teknisk förvaltning miljö- och…

Internationellt arbete

Internationellt arbete

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med internationalisering är en viktig del i Vara kommuns utveckling av de egna verksamheterna och…

Kommuninvånarnas rättigheter

Kommuninvånarnas rättigheter

Under denna sida kan du läsa om vilka rättigheter du som kommuninvånare har. Offentlighetsprincipen Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.…

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Här återfinns lite kring de aktiviteter som sker för att kommunens verksamheter ska hålla en hög kvalitet i den service…

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Bygdepeng administreras från och…

Politik

Politik

Under politik hittar du information om bland annat vilka politiker som sitter i de olika nämnderna, sammanträdesdagar och hur den…

Vara kommun

Protokollarkiv

Uppgifter i protokollen kan vara maskerade inför publicering på hemsidan. Vid frågor kontakta kansliavdelningen.

Projekt Vara kommun

Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras…