AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen.

Axet

2017 års utgivningsdagar:

Tor 23 februari
Tor 27 april
Tor 29 juni
Tor 7 september
Tor 26 oktober
Tor 27 december.

Manusstopp 3 veckor innan utgivningsdag. Vill du ha mer information om bladet – skriv till Anton Frank.

Om AXET

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander (S) Redaktör: Anton Frank Adress: AXET redaktion 534 81 Vara Telefon: 0512-310 19

Informationskommitté

Anton Frank, redaktör/produktion, Stina Arvidsson, hemsida/intranät/presskontakt, Åsa Kåryd, bildningsförvaltningen, Lindali Bergenzaun, kansliavdelningen och socialförvaltningen, Minna Ihanus, miljö- och byggnadsförvaltningen samt tekniska förvaltningen, Elinor Axelsson, HR-avdelningen, Sannela Vestrin, Kulturenheten, Lina Alfredsson Mihlzén, Tillväxt- och utvecklingsavdelningen.

Tryck

Lenanders Grafiska AB

AXET 2017

Axet 1-17
Axet 2-17

AXET 2016

Axet 1-16
Axet 2-16
Axet 3-16
Axet 4-16
Axet 5-16
Axet 6-16

AXET 2015

AXET 1-15
AXET 2-15
AXET 3-15
Axet 4-15
Axet 5-15
Axet 6-15

AXET 2014

AXET 1-14
AXET 2-14
AXET 3-14
AXET 4-14
AXET 5-14
AXET 6-14

AXET 2013

AXET 1-13
AXET 2-13
AXET 3-13
AXET 4-13
AXET 5-13
AXET 6-13

Beställ Axet

Beställ Axet

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!