AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen.

Axet

2018 års utgivningsdagar:

Tor 22 februari
Tor 26 april
Tor 21 juni
Tor 6 september
Tor 25 oktober
Tor 27 december.

Manusstopp 3 veckor innan utgivningsdag. Vill du ha mer information om bladet – skriv till kommunikation@vara.se.

Om AXET

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander (S) Redaktör: Lisa Falk Adress: AXET redaktion 534 81 Vara Telefon: 0512-318 92

Tryck

Lenanders Grafiska AB

AXET 2018

Axet 1-18

AXET 2017

Axet 1-17
Axet 2-17
Axet 3-17
Axet 4-17
Axet 5-17
Axet 6-17

AXET 2016

Axet 1-16
Axet 2-16
Axet 3-16
Axet 4-16
Axet 5-16
Axet 6-16

AXET 2015

AXET 1-15
AXET 2-15
AXET 3-15
Axet 4-15
Axet 5-15
Axet 6-15

AXET 2014

AXET 1-14
AXET 2-14
AXET 3-14
AXET 4-14
AXET 5-14
AXET 6-14

AXET 2013

AXET 1-13
AXET 2-13
AXET 3-13
AXET 4-13
AXET 5-13
AXET 6-13

Beställ Axet

Beställ Axet

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!