AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen.

Axet

2018 års utgivningsdagar:

Tor 22 februari
Tor 26 april
Tor 21 juni
Tor 6 september
Tor 25 oktober
Tor 27 december.

Manusstopp 3 veckor innan utgivningsdag. Vill du ha mer information om bladet – skriv till kommunikation@vara.se.

Om AXET

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander (S) Redaktör: Lisa Falk Adress: AXET redaktion 534 81 Vara Telefon: 0512-318 92

Tryck

Lenanders Grafiska AB