AXET

Kommuninformationsbladet AXET ges ut sex gånger per år till alla hushåll och företag i kommunen.

Axet

2019 års utgivningsdagar:

Tor 21 februari
Tor 25 april
Tor 20 juni
Tor 5 september
Tor 24 oktober
Fre 27 december

Manusstopp 3 veckor innan utgivningsdag. Vill du ha mer information om bladet – skriv till kommunikation@vara.se.

Om AXET

Ansvarig utgivare: Fredrik Nelander (S) Redaktör: Anton Frank Adress: AXET redaktion 534 81 Vara Telefon: 0512-310 19.

Tryck

Lenanders Grafiska AB