Tyck till om gestaltningsprogrammet

Nu kan du lämna dina synpunkter på kommunens gestaltningsprogram. Fyll i formuläret nedan senast den 28 mars. Har du möjlighet är du dessutom välkommen till Vara bibliotek den 20 mars då tjänstemän finns på plats och svarar på dina frågor om programmet. De finns på plats mellan klockan 16 och 18.

Här kan du läsa programmet i sin helhet: Gestaltningsprogram

Vad händer med mina synpunkter? 

Alla inkomna synpunkter sammanställs och eventuella korrigeringar görs utifrån synpunkterna. Därefter presenteras det korrigerade gestaltningsprogrammet för kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om vidare beredning i kommunstyrelsen. Efter beslut i kommunstyrelsen hamnar programmet hos kommunfullmäktige som slutligen beslutar om att anta programmet.

När gestaltningsprogrammet är antaget kommer det att vara ett verktyg för den som är engagerad i gestaltningen av den offentliga miljön.

Varför behövs gestaltning? 

Det offentliga rummet är allas gemensamma vardagsrum. Gator, torg, parker och andra platser dit alla har tillgång har på många sätt en avgörande betydelse för det liv som levs i staden.

De intryck stadsrummet ger påverkar inte bara upplevelsen av platsen utan har också inverkan på människors handlingar. Vilka vägar människor väljer, om de stannar för att mötas, vilka butiker de handlar i och om besökare återvänder eller inte.

Därför är det viktigt att vi har ramar för gestaltningen av det offentliga rummet. Gestaltningens syfte är att förstärka den önskade identiteten i det offentliga rummet.

Gestaltningsprogrammet ska vara ett stöd till invånare,fastighetsägare och näringsidkare i utformningen av miljöer som finns i eller i angränsning till det offentliga rummet. Det är också en utgångspunkt för den kommunala förvaltningen som på olika sätt arbetar med eller i den fysiska miljön.

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!