Budget

Budget 2018Här kan du läsa budgeten för 2018 i sin helhet: Budget 2018
Nedan följer en förenklad budget.

Förenklad budget

Den kommunala budgeten kan för en utomstående verka krånglig och innehålla många facktermer och förkortningar. Här nedan redovisas en mycket förenklad budget som den ser ut för verksamhetsåret 2018.

Det finns fem nämnder som ansvarar för olika typer av verksamhet. Totalt omfattar nämndernas budget cirka 880 miljoner kronor. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur pengarna ska användas.

Kommunstyrelsen tilldelas en budget på 129 miljoner kronor. De pengarna ska bland annat räcka till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, ekonomi, personal, kansli, IT, samhällsbyggnad, bidrag till konserthusets verksamhet, näringslivs- och utvecklingsverksamhet, ledning och styrning, kommunväxel, information, överförmyndare, valnämnd, arkiv, konsumentvägledning, krisledning, vatten och avlopp samt renhållning. Däri ingår också ett centralt lönekostnadsanslag på 17 miljoner kronor som ska fördelas till övriga nämnder när lönerevisionen för 2018 är klar.

Pengarna fördelas grovt inom respektive nämnd enligt följande:

  • Bildningsnämnden, cirka 389 miljoner kronor, varav:

Barnomsorg, 93 miljoner kronor
Grundskola, 135 miljoner kronor
Gymnasium, 69 miljoner kronor
Övrig verksamhet, 92 miljoner kronor (särskola, vuxenutbildning, kulturskola, idrotts- och fritidsanläggningar, badanläggningar, fritidsgårdar, biblioteksverksamhet samt allmänkulturell verksamhet).

  • Socialnämnden, cirka 347 miljoner kronor, varav:

Äldreomsorg, 176 miljoner kronor
Omsorg kring personer med funktionsnedsättning, 94 miljoner kronor
Individ- och familjeomsorg, 58 miljoner kronor
Övrig verksamhet, 19 miljoner kronor

  • Miljö- och byggnadsnämnden, cirka 3 miljoner kronor. De pengarna fördelas på byggverksamhet, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, myndighetsutövning samt administration
  • Räddningsnämnden Västra Skaraborg, cirka 10 miljoner kronor. De pengarna fördelas till verksamhet inom räddningstjänsten.

Årets resultat 2018

Totalt är kommunens resultatbudget 10,7 miljoner kronor.

Investeringsbudget 2018

Kommunens investeringar är totalt budgeterade till 242 miljoner kronor. 231 miljoner kronor är budgeterade inom kommunstyrelsen och tekniska utskottet.

Skattesats 2018

Från 2017 höjdes Vara kommuns skattesats med 50 öre och uppgår nu till 21:77 kronor/skkr (=21,77 kronor per intjänad hundralapp).

Kontakt

E-tjänster relaterade till Ekonomi