Folkhälsa

Folkhälsa är en beskrivning av hur en hel befolkning mår fysiskt, psykiskt och socialt. Befolkningens funktionstillstånd beror både på individens ansvar och på vilka förutsättningar samhället skapar för individen, genom till exempel politiska beslut.

Scandinav_AJUN

En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen.

Det övergripande nationella målet för folkhälsa är att:

”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.

Ansökningar

Kommunala och primärvårdsverksamheter, organisationer, ungdomsgrupper, föreningar och liknande i Vara kommun kan söka pengar. Avsikten är att projektpengarna ska kunna ge utrymme för folkhälsoarbete som ligger utanför den ordinarie verksamheten eller som kan förstärka den.

 

Folkhälsopriskriterier 2017

Hälsoslingor

I Vara tätort finns 3 stycken utmarkerade slingor att gå som är 2.5km, 3km och 5km långa. Varje slinga är markerad med en färg. Kartor att hämta i kommunhuset och på biblioteket. Karta hälsoslingor

I Levene finns en utmarkerad slinga som är 2.5km. Karta till den finns att hämta på biblioteket.

På Vara kommuns Besökskarta 2014/2015 finns också Hälsoslingorna utmarkerade.

Karta Hälsoslinga Levene

Skolmatsakademin

Skolmatsakademin är ett kunskapsnätverk som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår 35 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland och Vara kommun är en av dem. Skolmatsakademin vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar hälsa och miljö.

Läs mer här.

Skolmatsakademin

 

Tänk om

Tänk om fler föräldrar hjälps åt att sätta gemensamma gränser.

Forskning visar att du som är förälder kan påverka ditt barns förhållande till alkohol. Genom att sätta tydliga gränser och använda dig av argument som bygger på forskning påverkar du ditt barns framtid.

Men hur ska du egentligen agera då din tonåring vill ha några öl eller cider till skolavslutningen, eller en liten flaska skumpa lagom till nyår?

Besök www.tankom.info — här finner du fakta och tips om tonåringar och alkohol.

Kommunala och primärvårdsverksamheter, organisationer, ungdomsgrupper, föreningar och liknande i Vara kommun kan söka pengar. Avsikten är att projektpengarna ska kunna ge utrymme för folkhälsoarbete som ligger utanför den ordinarie verksamheten eller som kan förstärka den.

 

Folkhälsopriskriterier 2017