Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso och sjukvårdsnämnden Skaraborg.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå. I första hand avser arbetet hälsofrämjande insatser.

Rådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän från kommun och region. Folkhälsorådets organisatoriska placering är under Kommunstyrelsen.

Politiker

Irene Karlsson, ordförande (C),
Elof Jonsson (C),
Agneta Edvardsson(M),
Dan Hovskär, hälso- och sjukvårdsnämnden, ÖHSN (KD),
Anita Persson, ÖHSN (S)
Peter Persson (S)

Tjänstemän

Camilla Haraldsson, folktandvården
Anna-Lisa Östergaard, närhälsan
Ylva Morén, socialchef
Emma Hevelius, folkhälsostrateg

Mötestider 2018

19 februari         13:00-16:30
04 maj               08:30-12:00
14 september     08:30-12:00
30 november      08:30-12:00

Kontakt