Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett lokalt forum mellan Vara kommun och Västra Götalandsregionen, Hälso och sjukvårdsnämnden Skaraborg.

Mellan parterna finns ett skrivet avtal som reglerar samverkan, ekonomi och åtagande. Syftet med avtalet är att genom långsiktig samverkan främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. För att uppnå detta ska parterna gemensamt bedriva ett långsiktigt folkhälsoarbete på strategisk nivå. I första hand avser arbetet hälsofrämjande insatser.

Rådet består av politiker från kommunen och regionen samt tjänstemän från kommun och region. Folkhälsorådets organisatoriska placering är under Kommunstyrelsen.

Politiker

Irene Karlsson, ordförande (C),
Elof Jonsson (C),
Agneta Edvardsson(M),
Dan Hovskär, hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN (KD),
Emma Larsson, hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN (S)
Peter Persson (S)

Tjänstemän

Elisabet Svenander, primärvårdsföreståndare
Anna Karin Bonander Lind, folktandvårdschef,
Emma Hevelius, folkhälsostrateg

Mötestider 2017

09 februari         08:30-12:00
09 maj              08:30-12:00
07 september     08:30-12:00
23 november      08:30-12:00

Kontakt

E-tjänster relaterade till Folkhälsa