Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar.

Organisationsskiss 2017

  • förvaltning för utveckling och service
  • socialförvaltning
  • bildningsförvaltning
  • teknisk förvaltning
  • miljö- och byggnadsförvaltning

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med kommundirektören, ekonomichefen, personalchefen, kanslichefen, kommunikationschefen och tillväxt- och utvecklingschefen kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Anna Cederqvistkommundirektör/chef förvaltningen för utveckling och service
Yvonne Kjellbildningschef
Ylva Morénsocialchef
Tünde Peterssonmiljö- och byggchef
Nina Perssonpersonalchef
Camilla Verngrenekonomichef
Johanna Forslund Kullandertillväxt- och utvecklingschef
Maria Joelssonkommunikationschef
Emelia Larssonkanslichef