Förvaltningsorganisation

Den kommunala förvaltningen är organisatoriskt indelad i fem förvaltningar.

Förvaltningsorganisation

  • förvaltning för utveckling och service
  • socialförvaltning
  • bildningsförvaltning
  • teknisk förvaltning
  • miljö- och byggnadsförvaltning

Förvaltningscheferna utgör, tillsammans med kommundirektören, ekonomichefen, HR-chefen och tillväxt- och utvecklingschefen kommunens ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

Anna Cederqvistkommundirektör/chef förvaltningen för utveckling och service
Yvonne Kjellbildningschef
Ann-Marie Brandertf socialchef
Teresa Kaliskyteknisk chef
Lina Alfredsson Mihlzéntf miljö- och byggchef
Nina Perssonpersonalchef
Camilla Verngrenekonomichef
Johanna Forslund Kullandertillväxt- och utvecklingschef