Socialförvaltningen

Socialnämnden och socialförvaltningen ansvarar för att ge kommunens invånare social omsorg och service. Inom ansvarsområdet ligger hemvård inklusive hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet, individ- och familjeomsorg samt insatser för psykiskt funktionshindrade.

Expedition

Socialförvaltningen
534 81 VARA
Expedition IFO: 0512-312 37, fax 0512-313 34
Expedition administration: 0512-313 26, fax 0512-313 23

E-post: sociala@vara.se

Socialchef:

Ylva Morén
Telefon 0512-312 35

Administration

Administrationen har som uppgift att ge service till såväl den politiska ledningen som till resultatenheterna inom socialnämndens verksamhetsområde.

Grundläggande för administrationen är arbetet med att leda, samordna och utveckla socialförvaltningen för att få effektivast möjliga resursutnyttjande och hög kvalitet på tjänsterna.

Centrala delar är arbetet med nämndshantering och ekonomiuppföljning. Utredningar för beslutsunderlag till förtroendevalda, uppföljningar av pågående verksamheter och utvärderingar av genomförda beslut är förutsättningar för att kunna ge förtroendevalda och resultatenheterna service.

Till administrationens uppgifter hör vidare det arbete som utförs för att upprätta och utveckla en god hälso- och sjukvård i kommunen samt det kontinuerliga utvecklingsarbete som bedrivs inom socialnämndens olika verksamhetsområden. Det hör också till administrationens uppgifter att bevaka förändringar i lagstiftning m.m. och förmedla kunskaper till berörda enheter.

Resultatenheter och verksamheter

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Ansvarig chef Håkan Olsson
0512-318 65
hakan.olsson@vara.se

Läs om Arbetsmarknadsenhetens verksamheter genom att klicka här. 

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Ansvarig chef Peter Engman
0512-31251
peter.engman@vara.se

Omsorgen kring personer med funktionsnedsättning (OF)

Gruppbostad, Johan Brink, Vara

Ansvarig: Ulrika Dahlberg,
0512-318 59,
ulrika.Dahlberg@vara.se

Gruppbostad, Laurentiusgatan, Vedum

Ansvarig: Ulrika Dahlberg,
0512-318 59,
ulrika.Dahlberg@vara.se

Gruppbostad Karlsrogatan, Vedum

Ansvarig: Åsa Hedvall
0512-318 48
asa.hedvall@vara.se

Gruppbostad Målaren

Ansvarig: Anita Lidberg
0512-319 12,
anita.lidberg@vara.se

Ekebackakollektivet, Helås

Ansvarig: Emma Lefors,
0512-313 25,
emma.lefors@vara.se

Insatser i ordinärt boende/socialpsykiatri

Ansvarig: Åsa Hedvall
0512-318 48
asa.hedvall@vara.se

Korttidsvistelse Kompassen

Ansvarig: Anne Pehrsson
0512-319 32,
anne.pehrsson@vara.se

Korttidsvistelse/korttidshem Visaren

Ansvarig: Anita Lidberg
0512- 319 12,
anita.lidberg@vara.se

Personliga assistenter

Ansvariga:
Ulrika Olsson,
0512-315 74,
ulrika.olsson@vara.se

Catharina Ask
0512-315 73,
catharina.ask@vara.se

Ensamkommande flyktingbarn, Bonden

Ansvarig : Tommy Larsson
0512-319 69
tommy.larsson@vara.se

Äldreomsorg (ÄO)

Hemtjänst Vara

Ansvarig: Christina Strandman,
0512-312 70,
christina.strandman@vara.se

Hemtjänst Levene

Ansvarig: Anna Benholm,
0512-310 29,
anna.benholm@vara.se

Hemtjänst Vedum

Ansvarig: Pia Saxberg,
0512-318 21,
pia.saxberg@vara.se

Hemtjänst Kvänum

Ansvarig: Elisabeth Lexén
0512-316 62
@vara.se

Rondellen och Nattpatrullen

Ansvarig: Maria Palm,
0512-315 48,
maria.palm@vara.se

Dagverksamheterna

Ansvarig: Yvonne Svensson
0512-319 14
yvonne.svensson@vara.se

Östergård/Södergård

Ansvarig: Djylferie Kelmendi
0512-315 55,
Djylferie.Kelmendi@vara.se

Stenkilsgården

Ansvarig: Yvonne Svensson
0512-319 14,
Yvonne.svensson@vara.se

Solgården

Ansvarig: Lena Larsson,
0512-312 75,
lena.larsson@vara.se

Tornumsgården och Kvänumsgården

Ansvarig: Jeanette Nilsson
0512-316 89,
jeanette.nilsson2@vara.se

Sjuksköterskeenheten

Ansvarig: Ann-Charlott Folkeson,
0512-315 44,
ann-charlott.folkesson@vara.se

Bistånds- och rehabenheten

Ansvarig: Viveca Johansson,
0512-318 58,
viveca.johansson@vara.se