Tekniska förvaltningen

Förvaltningen sköter gator, vägar, parker, vatten- och avloppsreningsverk, matlagning till skolor och äldreboenden, ansvarar för kommunens fastigheter, lokalvård samt avfallshantering. Förvaltningen svarar till Tekniska utskottet som tillhör Kommunstyrelsen.

Följande resultatenheter finns inom Tekniska förvaltningen

VA-enheten

Ansvarig: Robert Isberg,
0512-310 94,
robert.isberg@vara.se

Parkenheten

Ansvarig: Roger Karlsson
0512-310 97,
roger.karlsson@vara.se

Gatuenheten

Ansvarig: Fredrik Heder, gatuchef,
Nås via gatukontorets expedition på telefonnummer 0512-310 91
fredrik.heder@vara.se

Renhållning, avfall

Ansvarig: Arvid Pålsson,
0512-310 73,
arvid.palsson@vara.se

Fastighetsenheten

Ansvarig: Åke B Lindström,
0512-310 75,
ake.lindstrom@vara.se

Kostenheten

Ansvarig: Ann-Kristin Torstensson,
0512-313 21,
ann-kristin.torstensson@vara.se

Lokalvård

Ansvarig: Margareta Hagström,
0512-312 12,
margareta.hagstrom@vara.se