Kommunalt Partnerskap

Lokalt självbestämmande ses som en förutsättning för att bekämpa fattigdom, som är målet för allt svenskt bistånd. Kommuner och landsting har därför fått en strategisk roll i den svenska utvecklingspolitiken. Ambitionen är att använda den gedigna erfarenhet som finns i Sverige om lokalt självstyre och utnyttja den som resursbas för utvecklingsländer.

Kommunalt partnerskap

Kommunalt partnerskap är en Sida-finansierad samarbetsform för svenska kommuner och deras motsvarigheter i andra länder i världen. Programmet administreras av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrtati). Parterna får stöd att genomföra ett gemensamt projekt kring en kommunal hjärtefråga. Projekten ska bygga på konkreta aktiviteter som ger ömsesidig nytta. Det kan handla om ett problem som båda söker metoder att hantera, som till exempel att bekämpa luftföroreningar eller att få fler medborgare att sopsortera.

Projekten kan också handla om att inspirera till dialog om exempelvis jämställdhet, eller om att stimulera lokalt näringsliv. Projekten kan handla om nästan alla frågor en svensk kommun ansvarar för.

Syftet med Programmet är att bekämpa fattigdom och medverka till en rättvis och hållbar samhällsutveckling.

Programmets mål är att:

  • Underlätta möten och ett värdehöjande samarbete mellan kommunala strukturer i Sverige och de utvalda länderna
  • Bidra till att skapa långsiktiga relationer mellan samhället i Sverige och i de deltagande partnerländerna.

Länderna som kan delta tillsammans med den svenska partern är: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo, Makedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Vitryssland, Indien, Indonesien, Kina, Vietnamn, Botswana, Kenya, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Uganda.

Kontakt