Projekt

Projekt

Ett brett och aktivt internationellt arbete är en av kommunens framgångsfaktorer och en viktig del för kommunens utveckling. Kommunen har sedan Sveriges inträde i EU 1995 aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten, t ex inom miljö, kultur, utbildning, lokal utveckling och ungdomsutbyten.

Projekt 2015-2016
Verksamhet
Deltagande länder
Program
Creative Language Learning through Cultural ActivitiesNästegårdsskolanLitauen, EstlandNordplus Junior
iDea-projektetBildningsförvaltningen, Västra Parkskolan och Högskolan VästIsland, TysklandErasmus+ (EU)
Samarbeten för en bättre världNästegårdsskolanUgandaAtlas-programmet
Sustainable to Sustain the WorldNästegårdsskolanEstland, England, TurkietComenius partnerskap (EU)
StyrgruppsprojektKommunledningenKinaKommunalt partnerskap (Sida)
Storm Water ManagementTillväxt- och utvecklingsavdelningen
Miljö- och Byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen
Kina Kommunalt partnerskap (Sida)
Förberedande besökSärskolan, Västra/Parkskolan, Torsgårdens förskolaUgandaAtlas-programmet
Besök/utbyten 2016
Verksamhet
Deltagande länder
Ev. extern finansiering
Projektmöte på Bussi Island, 3 elever, 2 personalNästegårdsskolanUgandaAtlas-programmet
Projektmöte inom projektet Creative Language Learning through Cultural ActivitiesNästegårdsskolanEstland och LithauenNordplus Junior
Besök/utbyten 2015
Verksamhet
Deltagande länder
Ev. extern finansiering
Förberedande projektmöte i Radviliškis, 2 lärareNästegårdsskolanLitauenNordplus Junior
Projektmöte på Bussi Island, 5 elever, 5 personalNästegårdsskolanUgandaAtlas-programmet
Föreläsning vid Lean-konferens i Haugesund, 1 personalPersonalavdelningenNorge
Planeringsmöte inför Horison2020, ansökan i Bryssel, 4 personalFörvaltning för utveckling och serviceBelgien
Besök från systerskola i KadanLarv/Tråvad skolorTjeckien
Elevbesök i LondonNästegårdsskolanEngland
Europapris ceremoni - deltagare från Europarådet, Dresden, vänorter Vestby, Märjamaa och KadanKommunledningen
samtliga skolor i kommunen
Frankrike, Tyskland, Norge, Estland, Tjeckien
Brysselstipendiater (Lagmansgymnasiet) 4 elever + 1 lärareBrysselBelgien
Besök från Huangshan, Kina projektmöte StyrgruppenKommunledningenKinaKommunalt Partnerskap (Sida)
Besök i Huangshan, Kina
Styrgruppsmöte
Kommunledningen KinaKommunalt Partnerskap (Sida)
Projektmöte i Vara för iDea-projektet Bildningsförvaltningen, Västra ParkskolanIsland, TysklandErasmus+ (EU)