Projekt

Ett brett och aktivt internationellt arbete är en av kommunens framgångsfaktorer och en viktig del för kommunens utveckling. Kommunen har sedan Sveriges inträde i EU 1995 aktivt deltagit i en mängd EU/Internationella projekt och utbyten, t ex inom miljö, kultur, utbildning, lokal utveckling och ungdomsutbyten.

Hook Norton 003

Projekt 2016-2017
Verksamhet
Deltagande länder
Program
iDea-MobilityBildningsförvaltningenIsland, TysklandErasmus+
Cre8Västra/ParkskolanEnglandErasmus+
iDea-projektetBildningsförvaltningen, Västra/Parkskolan och Högskolan VästIsland, TysklandErasmus+
Förstudieprojekt Kommunalt partnerskap KommunledningenNamibiaKommunalt partnerskap (Sida)
StyrgruppsprojektKommunledningenKinaKommunalt partnerskap (Sida)
Inclusion in Society - for all youthBildningsförvaltningenKinaKommunalt partnerskap
(Sida)
Creative Language Learning through Cultural ActivitiesNästegårdsskolanLitauen, EstlandNordplus Junior
Samarbeten för en bättre världNästegårdsskolanUgandaAtlas-programmet
Storm Water ManagementTillväxt- och utvecklingsavdelningen
Miljö- och Byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen
Kina Kommunalt partnerskap (Sida)
Besök/utbyten/studieresa 2017
Verksamhet
Deltagande länder
Ev. extern finansiering
Studieresa åk 2 och 3LagmansgymnasietPolen
BrysselstipendiaterLagmansgymnasiet Belgien
Projektmöte och elevutbyte inom Cre8-projektet i Vara
Västra/ParkskolanEnglandErasmus+
Projektmöte och elevutbyte inom Cre8-projektet i EnglandVästra/ParkskolanEnglandErasmus+
Vänortsbesök i CatarrojaKommunledningenSpanien
Vänortsbesök i KadanKommunledningenTjeckien
Vänortsbesök i VestbyKommunledningenNorge
Styrgruppsmöte i Vara inom förstudieprojekt mellan Oranjemund Town och Vara kommunKommunledningenNamibiaKommunalt partnerskap (Sida)
Avslutande möte inom Nordplus Junior projektNästegårdsskolan Litauen, EstlandNordplus Junior
Avslutningsmöte inom iDea-projektetBildningsförvaltningen
Västra/Park skolan
Island, TysklandErasmus+
Jobbskuggning i Vara kommun av 4 isländska pedagogerFrejgården/Torsgårdens försklor
Västra/Park skolan
IslandErasmus+