Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Landsbygdsutveckling Vara kommun

Kommunstyrelsens har antagit ett politiskt program för landsbygdsutveckling i Vara kommun. Utifrån programmet har Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) i samverkan med berörda förvaltningar arbetat fram ett underlag till Riktlinjer Landsbygdsutveckling. Riktlinjer anger hur den politiska inriktningen ska omsättas till handling.

Den 16 maj bjöd kommunen in föreningar och allmänhet till en kväll där Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förslag på riktlinjer presenterades och där Peter Eklund, kulturgeograf och före detta framtidsspanare på Länsstyrelsen i Sörmland, pratade om landsbygdsutveckling i sort och smått och gav perspektiv på en levande landsbygd. Ett 50-tal personer deltog i träffen.

Efter kvällen fanns det möjligheter att lämna synpunkter och förslag gällande de föreslagna riktlinjerna. De olika sätten var: förfrankerade vykort, e-post samt BättreVara. Samtliga synpunkter/förslag har besvarats/kommenterats av en kommunal tjänsteman och redovisas här.

Riktlinje Landsbygdsutveckling: Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019

Här hittar du det politiskt antagna landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Bygdepeng

Ett stort engagemang och arbete läggs ned i de olika bygderna – allt ifrån att ta hand om vårt kulturarv, till att iordningsställa  badsjöar, ordna fester av alla slag, göra vandringsleder till att bygga idrottshall. Detta är mycket värdefullt för kommunen och alla vi som bor här och inte minst för alla nyinflyttade.

Bygdepengen är ett stimulansbidrag för intresseföreningar el. motsvarande som arbetar för en hållbar utveckling av sin bygd.

Bygdefest

År 2007 utsågs Vara kommun till Årets landsbygdskommun. För att fira detta anordnades en bygdefest i Vara Konserthus, där 5 personer från varje bygdegrupp bjöds in. På festen beslutades att detta skall bli en tradition och att i fortsättning skall någon bygdegrupp anordna festen. Kommunen sponsrar med 20 000 kr.

2008 såg Arentorps Intresseföreningen till att det blev en rolig tillställning.

2009 arrangerade intresseföreningen Hela Larv ska leva den årliga bygdefesten.

2010 arrangerade Sparlösa-Slädene föreningar bygdefesten.

2011 var det Kvänums Intresseförening som stod som arrangör för bygdefesten.

2012 ställdes bygdefesten in på grund av för få anmälningar.

2013 anordnades ingen bygdefest.

2014 var det bygdefest den 22 februari kl. 19.00 i Laskegården, Vedum. Arrangör är Vedums Intresse- och bygdegårdsförening.

Kommunstyrelsens har antagit ett politiskt program för landsbygdsutveckling i Vara kommun. Utifrån programmet har Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) i samverkan med berörda förvaltningar arbetat fram ett underlag till Riktlinjer Landsbygdsutveckling. Riktlinjer anger hur den politiska inriktningen ska omsättas till handling.

Den 16 maj bjöd kommunen in föreningar och allmänhet till en kväll där Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förslag på riktlinjer presenterades och där Peter Eklund, kulturgeograf och före detta framtidsspanare på Länsstyrelsen i Sörmland, pratade om landsbygdsutveckling i sort och smått och gav perspektiv på en levande landsbygd. Ett 50-tal personer deltog i träffen.

Efter kvällen fanns det möjligheter att lämna synpunkter och förslag gällande de föreslagna riktlinjerna. De olika sätten var: förfrankerade vykort, e-post samt BättreVara. Samtliga synpunkter/förslag har besvarats/kommenterats av en kommunal tjänsteman och redovisas här.

Riktlinje Landsbygdsutveckling: Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019

Här hittar du det politiskt antagna landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Kontakt