Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-10-03Anslaget sätts upp2018-10-04
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-26
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-10-09Anslaget sätts upp2018-10-10
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-11-01
Politiskt organMiljö-och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-19Anslaget sätts upp2018-09-26
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-10-17
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-09-19Anslaget sätts upp2018-09-20
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-12
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-09-17Anslaget sätts upp2018-09-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-09
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-12Anslaget sätts upp2018-09-12
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-04
Politiskt organRevisionen
Sammanträdesdatum2018-08-29 Anslaget sätts upp
2018-08-29
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2018-09-20
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-26Anslaget sätts 2018-09-27upp
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2019-10-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-10-172018-10-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-11-09
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-25Anslaget sätts upp2018-09-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-17
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-09-05Anslaget sätts upp2018-09-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-01
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-09-18Anslaget sätts upp2018-09-19
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-11
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-09-262018-09-27
Protokollets förvaringkansliavdelningen2018-10-19
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-09-242018-10-01>
Protokollets förvaringKansliavdelningen2018-10-23
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-10-152018-10-17
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-11-08
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-10-15Anslaget sätts upp2018-10-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-11-06
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
Kommunfullmäktige 2018-09-24

 

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun
Utställningsperiod 15 augusti 2018 – 14 september 2018
Avfallsföreskrifter_följebrev
Avfallsföreskrifter_utställningsversion

Kungörelse: Länsstyrelsens slutliga rösträkning 2018
Kungörelse

Budgetmöte Tolkförmedlingen Väst
Kungörelse budgetmöte 2018

Samråd miljökvalitetsnormer – Vattenmyndigehten – förlängt till och med 2018-09-14
Press vattenmyndigheterna 180914

Sammanträdesplan 2018

Klicka på bilden för att förstora den.

Sammanträdesdagar 20182

Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-10-03Anslaget sätts upp2018-10-04
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-26
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-10-09Anslaget sätts upp2018-10-10
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-11-01
Politiskt organMiljö-och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-19Anslaget sätts upp2018-09-26
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-10-17
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-09-19Anslaget sätts upp2018-09-20
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-12
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-09-17Anslaget sätts upp2018-09-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-09
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-12Anslaget sätts upp2018-09-12
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-04
Politiskt organRevisionen
Sammanträdesdatum2018-08-29 Anslaget sätts upp
2018-08-29
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2018-09-20
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-26Anslaget sätts 2018-09-27upp
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2019-10-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-10-172018-10-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-11-09
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2018-09-25Anslaget sätts upp2018-09-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-17
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-09-05Anslaget sätts upp2018-09-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-01
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-09-18Anslaget sätts upp2018-09-19
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-10-11
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-09-262018-09-27
Protokollets förvaringkansliavdelningen2018-10-19
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-09-242018-10-01>
Protokollets förvaringKansliavdelningen2018-10-23
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-10-152018-10-17
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-11-08
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-10-15Anslaget sätts upp2018-10-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-11-06
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned

Kontakt