Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2018-06-08Anslaget sätts upp2018-06-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-07
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-12Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organ
Sammanträdesdatum
Protokollets förvaring
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-11Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-07-06
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-23Anslaget sätts upp2018-05-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-18
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-05-23 Anslaget sätts upp
2018-05-25
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2018-06-18
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-09
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-05-16Anslaget sätts upp2018-05-22
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-06-13
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-132018-06-14
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-07-05
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-07Anslaget sätts upp2018-05-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-05-29
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-202018-06-21
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-07-13
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-29Anslaget sätts upp2018-05-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-21
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-092018-05-11
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-06-04
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-05-28Anslaget sätts upp2018-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-07Anslaget sätts upp2018-05-09
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-05-31
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-23Anslaget sätts upp2018-05-24
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-15
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-05-08Anslaget sätts upp2018-05-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-05-30
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-05-28Anslaget sätts upp2018-06-01
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-25
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-06-112018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningen2018-07-09

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
 

 

Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2018-06-08Anslaget sätts upp2018-06-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-07
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-12Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organ
Sammanträdesdatum
Protokollets förvaring
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-11Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-07-06
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-23Anslaget sätts upp2018-05-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-18
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-05-23 Anslaget sätts upp
2018-05-25
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2018-06-18
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-09
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-05-16Anslaget sätts upp2018-05-22
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-06-13
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-132018-06-14
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-07-05
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-07Anslaget sätts upp2018-05-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-05-29
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-202018-06-21
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-07-13
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-29Anslaget sätts upp2018-05-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-21
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-092018-05-11
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-06-04
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-05-28Anslaget sätts upp2018-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-07Anslaget sätts upp2018-05-09
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-05-31
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-05-23Anslaget sätts upp2018-05-24
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-15
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-05-08Anslaget sätts upp2018-05-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-05-30
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-05-28Anslaget sätts upp2018-06-01
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-06-25
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-06-112018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningen2018-07-09

Kontakt