Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organsocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-08-08Anslaget sätts upp2018-08-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-08-30
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-12Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organ
Sammanträdesdatum
Protokollets förvaring
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-11Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-07-06
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp
Protokollets förvaring Anslaget tas ned
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-09
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-07-112018-07-12
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-08-03
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-202018-06-21
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-07-13
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-06-27Anslaget sätts upp2018-06-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-19
Politiskt organ
Sammanträdesdatum
Protokollets förvaring
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-27Anslaget sätts upp2018-06-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-20
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-06-25Anslaget sätts upp2018-06-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-19
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-06-112018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningen2018-07-09

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
 

 

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun
Utställningsperiod 15 augusti 2018 – 14 september 2018
Avfallsföreskrifter_följebrev
Avfallsföreskrifter_utställningsversion

Sammanträdesplan 2018

Klicka på bilden för att förstora den.

Sammanträdesdagar 20182

Politiskt organsocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-08-08Anslaget sätts upp2018-08-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-08-30
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-12Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organ
Sammanträdesdatum
Protokollets förvaring
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-11Anslaget sätts upp2018-06-12
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-04
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-07-06
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp
Protokollets förvaring Anslaget tas ned
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-13Anslaget sätts upp2018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-09
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-07-112018-07-12
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-08-03
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2018-06-202018-06-21
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-07-13
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2018-06-27Anslaget sätts upp2018-06-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-19
Politiskt organ
Sammanträdesdatum
Protokollets förvaring
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-06-27Anslaget sätts upp2018-06-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-20
Politiskt organTekniska utskottet
Sammanträdesdatum2018-06-25Anslaget sätts upp2018-06-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-07-19
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2018-06-112018-06-15
Protokollets förvaringKansliavdelningen2018-07-09

Kontakt