Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2017-12-08Anslaget sätts upp2017-12-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-02
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2017-12-20Anslaget sätts upp2017-12-20
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-01-11
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2017-12-20Anslaget sätts upp2017-12-21
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-12
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2017-12-13Anslaget sätts upp2017-12-14
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-05
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2017-12-13Anslaget sätts upp2017-12-14
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-01-04
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnd
Sammanträdesdatum2017-12-13Anslaget sätts upp2017-12-19
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-01-09
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-01-032018-01-04
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-01-26
Politiskt organSamordningsförbundet
Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2017-12-06Anslaget sätts upp2018-01-05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-26
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-01-09Anslaget sätts upp2018-01-10
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-02-01
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-01-172018-01-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-02-09
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2017-12-08Anslaget sätts upp2017-12-08
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-02
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2017-12-20Anslaget sätts upp2017-12-20
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2018-01-11
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2017-12-20Anslaget sätts upp2017-12-21
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-12
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2017-12-13Anslaget sätts upp2017-12-14
Protokollets förvaringNärarkiv KansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-05
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2017-12-13Anslaget sätts upp2017-12-14
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-01-04
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnd
Sammanträdesdatum2017-12-13Anslaget sätts upp2017-12-19
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2018-01-09
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-01-032018-01-04
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-01-26
Politiskt organSamordningsförbundet
Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2017-12-06Anslaget sätts upp2018-01-05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-01-26
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-01-09Anslaget sätts upp2018-01-10
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2018-02-01
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2018-01-172018-01-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2018-02-09
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned
Politiskt organ
SammanträdesdatumAnslaget sätts upp
Protokollets förvaringAnslaget tas ned

Kontakt