Fråga fullmäktige

Här kan du ställa en fråga om Vara kommuns verksamhet till någon kommunfullmäktiges ledamöter. Frågor som är inlämnande senaste två veckor innan respektive fullmäktigesammanträde tas upp till redovisning.

Svar kommer att ges på det i närmast i tiden liggande fullmäktigesammanträdet.

Om du vill diskutera frågan mer med berörd ledamot har du möjlighet att göra det under den halvtimma vi har öppet hus vid varje fullmäktigesammanträde (se kungörelsen för tidpunkt).

Fråga fullmäktige

Fält som är markerade med en * är obligatoriska!

(Ditt namn)