Bildningsnämnd

Bildningsnämnden ansvarar både för Vara kommuns offentliga skolväsende samt dess kommunala kultur- och fritidsverksamhet.

Inom dess ansvar för det offentliga skolväsendet för barn och vuxna ingår grundskola, gymnasium, särskola, kommunal  vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare samt förskoleklass, fritidshem, förskola 1-5 år, familjedaghem och uppdragsutbildning.

För den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ingår bland annat kulturskolan, bibliotek, bad, fritidsgårdar, fritidsanläggningar, arrangemang samt föreningsstöd. Även utdelning av kulturstipendium och kulturpris samt förvaltning av kommunens konstverk och andra samlingar ingår i denna verksamhet.

Kommunens konsumentvägledning och budgetrådgivning ingår också i bildningsnämndens ansvar.

Ledamöter:

Carl-Uno Olsson (S) ordförande
Iréne Karlsson (C) 1:e vice ordförande
Peter Jonsson (M) 2:e vice ordförande
Ros-Marie Persson (S)
Carl Nelander (S)
Ann-Louise Svensson (S)
Jon Sandkvist (M)
Per-Olof Persson-Lilja (L)
Therese Wellbrant (SD)

Arbetsutskott:

Carl-Uno Olsson (S)
Iréne Karlsson (C)
Peter Jonsson (M)

Ersättare

Gert Andersson (S)
Hazim Karic (S)
Christina Hagberg (V)
David Gustafsson (C)
Magnus Fridén (C)
Refaat Ibrahim (M)
Anna-Stina Wikström-Hansson (M)
Alexander Larsson (M)
Elin Härling (SD)

Kontakt