Kommunfullmäktige

Arbetsformer

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel på måndagar kl. 18.00 i Vara Konserthus.

Följande sammanträdestider gäller för 2018:

 • 26  februari
 • 26 mars
 • 30 april
 • 28 maj
 • 11 juni
 • 27 augusti (eventuellt)
 • 24 september
 • 15 oktober
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 10 december

Radiosändning

Vara Närradioförening sänder på 87,8 MHz med reprissändning påföljande onsdag kl. 9.00. Man kan även lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde online på www.radiovara.se

Föredragningslista (kungörelse)

En vecka innan sammanträdet annonseras fullmäktiges föredragningslista i Skaraborgs läns tidning och i Nya Lidköpings-tidningen. Länk till föredragningslistan finns även till höger under Kungörelse men kan även beställas i kommunens kansli.

Ledamöter

Ledamöter oktober 2014-oktober 2018

Ersättare

Ersättare oktober 2014-oktober 2018

Hernborg, Mikael (S)
Engblom, Christina (S)
Svensson, Stig (S)
Nelander, Liselotte (S)
Johansson, Michael (S)
Karlsson, Karl-Gustav (S)
Hansen, Heidi (S)
Andersson, Gert (S)

Olsson, Carl-Axel (C)
Johansson, Ulla (C)
Fridén, Magnus (C)

Levén, Gunilla (M)
Larsson, Alexander (M)
Haglund, Lennart (M)
Sjökvist, Fredrik (M)
Sandkvist, Jon (M)
Jonsson, Ingemar(M)
Frida, Axelsson(M)

Lund, Ingvar (L)
Doinova, Maria (L)

Hagberg, Christina (V)
Heij Bengtegård, Åsa (V)

Santo, Charlotte(KD)

Sundvall, Sten (MP)

Tamrell, Moa (SD)
Wellbrant, Therese (SD)

Kungörelse

1. Dagordning KF 180226