Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt den översiktliga planeringen och har inseende över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är tillika arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Kallelser

Nästa sammanträde för kommunstyrelsen är 5 september 2018.

 

Ledamöter kommunstyrelsen:

Fredrik Nelander (S), ordförande
Bengt Åke Svensson (S)
Alexandra Gustafsson (S)
Åsa Olsson (S)
Heidi Hansen (S)
Helene Bäck (S)

(c)
Elof Jonsson (C), 1:e vice ordförande
Ingemar Gruvaeus (C)

(m)
Gabriela Bosnjakovic (M), 2:e vice ordförande
Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)

(fp)
Tommy Åkerstedt (L)

(sd)
Peter Björk (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fredrik Nelander (S), ordförande
Elof Jonsson (C), vice ordförande
Gabriela Bosnjakovic (M)

Tekniskt utskott

Bengt Åke Svensson (S), ordförande
Inger Gustafsson (C)
Erik Lindström (M), vice ordförande

Personalutskott

Alexandra Gustafsson (S), ordförande
Ingemar Gruvaeus (C)
Per Gunnarsson (M), vice ordförande

Ersättare

Carl-Uno Olsson (S)
Fredrik Pettersson (S)
Rezkar Mohamad (S)
Peter Persson (S)
Solweig Andersson (MP)
Egon Frid (V)
Inger Gustafsson (C)
Rune Fridén (C)
Lars Gezelius (M)
Marie Pehrsson (M)
Felix Hansson (M)
Kicki Jaballah (M)
Franz Wellbrant (SD)