Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt den översiktliga planeringen och har inseende över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är tillika arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Kallelser

Nästa sammanträde för kommunstyrelsen är 29 november 2017.

1. Dagordning KS 170208
1. Dagordning KS 170308
1. Dagordning KS 170412
1. Dagordning KS 170503
1. Dagordning KS 170524
1. Dagordning KS 170906
1. Dagordning KS 171004
1. Dagordning KS 171017
1. Dagordning KS 171101
1. Dagordning KS 171129

 

Ledamöter kommunstyrelsen:

Fredrik Nelander (S), ordförande
Bengt Åke Svensson (S)
Alexandra Gustafsson (S)
Åsa Olsson (S)
Heidi Hansen (S)
Helene Bäck (S)

(c)
Elof Jonsson (C), 1:e vice ordförande
Ingemar Gruvaeus (C)

(m)
Gabriela Bosnjakovic (M), 2:e vice ordförande
Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)

(fp)
Tommy Åkerstedt (L)

(sd)
Peter Björk (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fredrik Nelander (S), ordförande
Elof Jonsson (C), vice ordförande
Gabriela Bosnjakovic (M)

Tekniskt utskott

Bengt Åke Svensson (S), ordförande
Inger Gustafsson (C)
Erik Lindström (M), vice ordförande

Personalutskott

Alexandra Gustafsson (S), ordförande
Ingemar Gruvaeus (C)
Per Gunnarsson (M), vice ordförande

Ersättare

Carl-Uno Olsson (S)
Fredrik Pettersson (S)
Rezkar Mohamad (S)
Peter Persson (S)
Solweig Andersson (MP)
Egon Frid (V)
Inger Gustafsson (C)
Rune Fridén (C)
Lars Gezelius (M)
Marie Pehrsson (M)
Felix Hansson (M)
Kicki Jaballah (M)
Franz Wellbrant (SD)

Kontakt