Räddningsnämnden Västra Skaraborg

Vision

Färre olyckor… mindre konsekvenser… bättre omhändertagande

Nämndens uppdrag/verksamhet

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Lidköping, Vara och Grästorps kommuner. Nämnden svarar för förebyggande brandskydd, brandskyddsutbildning av allmänheten och företag samt operativ räddningstjänst. Vidare utförs basräddningstjänsten vid F7 på entreprenad.

Mandatperioden 2015-2018

Vara
Ordinarie:
Åsa Olsson (S), 1:e vice ordförande
Leif Sandberg (M)

Ersättare:
Elof Jonsson (C)
Frida Paulsson (M)