Valnämnd

Valnämnden är reglerad i vallagen. Den har ansvar för att allmänna valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet genomförs. Nämnden ansvarar även för genomförande av ev. folkomröstningar.

Ledamöter:

Peter Persson, ordförande (s)
Per Gunnarsson, V ordförande (M)
Leif Sandberg (M)
Ann-Britt Gruvaeus (C)
Petra Sahlström (S)