Pressmaterial

Pressmaterial

Vara kommuns  pressmeddelanden finns i vårt pressrum.

Pressbilder politiker

Fredrik Nelander (s), ordförande kommunstyrelsen

Vara kommun Vara kommun

Elof Jonsson (c), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Vara kommun Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic (m), oppositionsråd

Vara kommun Vara kommun

Ulf Genitz (c), ordförande socialnämnden

Vara kommun Vara kommun

Carl-Uno Olsson (s), ordförande bildningsnämnden

Vara kommun Vara kommun

Peter Persson (s), ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Vara kommun Vara kommun

Bengt-Åke Svensson (s), ordförande tekniska utskottet

Vara kommun Vara kommun

Pressbilder personal

Anna Cederqvist, kommundirektör

Vara kommun Vara kommun

Fredrik Nelander (s), ordförande kommunstyrelsen

Vara kommun Vara kommun

Elof Jonsson (c), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Vara kommun Vara kommun

Gabriela Bosnjakovic (m), oppositionsråd

Vara kommun Vara kommun

Ulf Genitz (c), ordförande socialnämnden

Vara kommun Vara kommun

Carl-Uno Olsson (s), ordförande bildningsnämnden

Vara kommun Vara kommun

Peter Persson (s), ordförande miljö- och byggnadsnämnden

Vara kommun Vara kommun

Bengt-Åke Svensson (s), ordförande tekniska utskottet

Vara kommun Vara kommun