Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras med ny information.

Varje projekt har ett stadium angivet. Detta stadium anger i vilket skede projektet befinner sig. Det finns fyra stadium och dessa är: Planering, genomförande, utvärdering och slutfört.

Vara Digital

VARA Digital

Vad? VARA Digital är ett Vinnova-finansierat projekt som har som mål att utveckla kommuninvånarnas digitala kompetens och ge dem verktyg för medverkan i kommunens digitala framtid och tjänsteutveckling. Varför? Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Behovet av utbildning och kompetensspridning är därför stort. Projektet VARA Digital har som förhoppning att öka den digitala kompetensen hos…

Sprintenområdet

Projekt Sprinten

Under sommaren 2017 startar bygget av framtidens mötesplats för utbildning och kultur i Vara – Projekt Sprinten.