Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras med ny information.

Varje projekt har ett stadium angivet. Detta stadium anger i vilket skede projektet befinner sig. Det finns fyra stadium och dessa är: Planering, genomförande, utvärdering och slutfört.

Området Sprinten

Sprinten

Vad? Projektet Sprinten innebär en utveckling av området kring Lagmansgymnasiet, Vara Konserthus och Vara Badhus till ett nytt spännande område. Varför? Syfte: Syftet med utvecklingsområdet Sprinten är att utifrån redan genomförda strategiska satsningar skapa nya förutsättningar för ett ökat flöde av människor i Vara kommun. Genom att skapa ett kluster av boende, kultur, hotell/konferensverksamhet och…

Vara Digital

VARA Digital

Vad? VARA Digital är ett Vinnova-finansierat projekt som har som mål att utveckla kommuninvånarnas digitala kompetens och ge dem verktyg för medverkan i kommunens digitala framtid och tjänsteutveckling. Varför? Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Behovet av utbildning och kompetensspridning är därför stort. Projektet VARA Digital har som förhoppning att öka den digitala kompetensen hos…