Kvarteret Sprinten

Just nu bygger vi framtidens mötesplats för bildning och kultur i Vara – Kvarteret Sprinten.

Kvarteret Sprinten

Kvarteret_Sprinten_logo_bana_ny

Det här är Sprinten

Kvarteret Sprinten ska bli en kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar, och öka flödet av besökare till kommunen. Något som gynnar allt från kommunens verksamheter till företag, föreningar och handel. I projektet ingår nybyggnation av skollokaler till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business. En helt ny byggnad på ca…

fråga1

Frågor och svar

Här har vi samlat en rad frågor och svar om Kvarteret Sprinten och de satsningar som nu görs där. Varför satsar kommunen på Kvarteret Sprinten?  Inom Skaraborgs kommunalförbund har en omfattande studie gjorts för att utröna vilka faktorer som är viktiga för att locka människor till att bo och verka i vår bygd. Tillgång till…

tid

Tidplan

  Den nya skolbyggnaden till Academy of Music and Business, AMB, ska vara klar för inflyttning till höstterminen 2018. Blackboxen beräknas invigas under våren 2019. Nya klassrum mot Allégatan för Lagmansgymnasiet, administrationslokaler och lokaler för IM samt kökets om- och tillbyggnad färdigställs successivt, senast klart till start av höstterminen 2019.

Lagmansgymnasiet

Lagmansgymnasiet

Projekt Sprinten är en av Vara kommuns största satsningar någonsin. När nu framtidens mötesplats för btbildning och kultur växer fram i Vara spelar Lagmansgymnasiet en central roll. Utvecklingen av Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever. Inom projektet ryms bland annat nya lektionssalar. Skolans nuvarande…

AMB_Entrance_

AMB - Academy of Music and Business

En stor och viktig del i projekt Sprinten är den helt nya byggnad på cirka 2000 kvadratmeter som ska inhysa AMB, Academy of Music och Business. Byggnationen innefattar bland annat lokaler för musikproduktion, dans, sång, skolsalar, administration samt inspelningsstudios. Utbildningen startar höstterminen -17 och väntas flytta in i sina nya lokaler ett år senare. Academy of Music & Business…

Vara Konserthus

Vara Konserthus

Vara Konserthus byggdes för drygt 10 år sedan och har sedan dess haft en självklar roll i det västsvenska kulturutbudet. Konserthuset har idag nått taket för vad dess verksamhet kan innehålla med befintliga lokaler. Projekt Sprinten möjliggör för konserthuset att fortsätta växa och vara en drivande aktör för utvecklingen inom turism, kultur och besöksnäring i Vara kommun…