Det här är Sprinten

Kvarteret_Sprinten_logo_bana_ny

Kvarteret Sprinten ska bli en kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar, och öka flödet av besökare till kommunen. Något som gynnar allt från kommunens verksamheter till företag, föreningar och handel. I projektet ingår nybyggnation av skollokaler till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business. En helt ny byggnad på ca 2000 kvm. I projektet ingår även om och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara konserthus för att bättre kunna möta besökare och elevers behov. Bland annat ska en helt ny lokal, en så kallad Black box, byggas som ska erbjuda plats för större möten och aktiviteter.