Lagmansgymnasiet

I bildnings- och kulturklustret Sprinten har Lagmansgymnasiet en central position.

Lagmansgymnasiet

Utvecklingen av Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever. Inom projektet ryms bland annat nya lektionssalar. Skolans nuvarande lokaler kommer att moderniseras och fräschas upp samtidigt pågår diskussioner om ytterligare utveckling och förändring av skolans lokaler.

Lagmansgymnasiets lokaler kommer att vara sammankopplade med de nybyggda lokalerna för AMB och på så sätt skapa ett naturligt flöde för elever och personal.