Lagmansgymnasiet

Projekt Sprinten är en av Vara kommuns största satsningar någonsin. När nu framtidens mötesplats för utbildning och kultur växer fram i Vara spelar Lagmansgymnasiet en central roll.

Lagmansgymnasiet

Utvecklingen av Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever. Inom projektet ryms bland annat nya lektionssalar. Skolans nuvarande lokaler kommer att moderniseras och fräschas upp samtidigt pågår diskussioner om ytterligare utveckling och förändring av skolans lokaler. Om- och tillbyggnaden innebär att Lagmansgymnasiet får en ytökning på cirka 1000 kvadratmeter.

Lagmansgymnasiets lokaler kommer att kopplas ihop med de nybyggda lokalerna för AMB och på så sätt skapa ett naturligt flöde för elever och personal.

En entré som känns välkomnande

Innanför huvudentrén till konserthuset ska det byggas ett välkomnande informationstorg med reception och café för alla besökare. Fullmäktigesalen kommer att flyttas till AMB:s auditorie.

För att klara det ökade antalet gäster kommer även en mindre om- och tillbyggnad av nuvarande kök göras. Ovanför köket kommer ombyggnation ske för att ge utrymme för samtlig administrativ personal på konserthuset som idag är utspridd och delvis sitter i Lagmansgymnasiets lokaler.

Lagman Sprinten

Från att för ett par år sedan haft vikande elevantal har den trenden vänt och fler och fler söker sig till Lagmansgymnasiet. Aisar Sultan, som går andra året på naturvetenskapsprogrammet, menar att det beror på att skolan känns lagom stor – här får man verkligen tid med lärarna.

– Jag känner att det är ett stort fokus på eleverna här. Eftersom skolan inte är jättestor så känns det som att lärarna verkligen har tid att hjälpa eleverna. Det har jag verkligen märkt den första tiden här, det känns jättekul att man får den hjälpen, säger Aisar.

Alexandra Håkansson, som går andra året på barn- och fritidsprogrammet, håller med och tror dessutom att Sprinten kommer innebära att fler söker sig till gymnasiet.

– Jag tror att de nya lokalerna som byggs och allt annat runt omkring i området kommer locka ännu fler elever. Man märker att det satsas, säger Alexandra.