Tidplan

För närvarande pågår ett intensivt planeringsarbete för att klargöra omfattning och tidplan samt budget för de delar som ingår i Projekt Sprinten.

tid

Parallellt med det arbetet kommer en så kallad geoteknisk undersökning att genomföras, där syftet är att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Under sensommaren 2017 kommer sedan markarbeten påbörjas. Det första som kommer göras är att en ny parkering ska anläggas på den norra delen av fastigheten, ut mot ringleden. I slutet av augusti påbörjas sedan arbetet med byggnation av AMB:s lokaler (på den nuvarande parkeringen vid Lagmansgymnasiet).

I början av hösten kommer vi att kunna redovisa en mer tydlig beskrivning av de åtgärder som ska genomföras och en tidplan för genomförandet.