Torsgårdsskolan: om- och tillbyggnation

Torsgårdsskolan - Första spadtag

Vad är det som händer på Torsgårdsskolan?

Just nu sker en om- och tillbyggnation av Torsgårdsskolan i Vara. Bygget ska resultera i en skola för förskoleklass upp till tredje årskurs. Lokalerna kommer att ha tolv klassrum, grupprum, matsal med tillagningskök, biblioteksdel, personalrum och fritidslokaler.

För att skapa en skola ur ett mer hållbart perspektiv kommer det på delar av taket att placeras solceller. Delar av taket kommer dessutom att vara ett sedumtak, vilket är ett tak med levande växter som takbeläggning. Sedumtak är på flera sätt miljövänliga, exempelvis då de tar upp och binder föroreningar i luften och isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur.

Ombyggnationer kommer också att göras på Ritaregården, byggnaden till vänster om Torsgårdsskolan där Torsgårdens förskola närmast hade verksamhet. Där blir det NO-sal, musik- och rörelserum samt fritidslokaler. Elevhälsan kommer dessutom att ha verksamhet i en del av byggnaden.

Varför behövs en om- och tillbyggnation?

Det är i dagsläget trångt på förskolorna och skolorna i Vara tätort. Om- och tillbyggnationen av Torsgårdsskolan gör att Västra skolan kan bli en renodlad förskola, medan Parkskolan blir en mellanstadieskola för årskurs 4 till 6. Byggnationen skapar en långsiktig lösning med utrymme för att elevantalet kan öka i Vara tätort.

Då Västra skolan blir en renodlad förskola kommer även här att genomföras anpassningar i lokalerna för att skapa ett bättre inomhusklimat samt utemiljö.

Vilka ska gå på skolan?

Skolan kommer att bedriva verksamhet för förskoleklass upp till årskurs 3.

När beräknas skolan öppna?

Skolan beräknas vara klar vårterminen 2019.