VARA Digital

Vara Digital

Genomförande

Vad?
VARA Digital är ett Vinnova-finansierat projekt som har som mål att utveckla kommuninvånarnas digitala kompetens och ge dem verktyg för medverkan i kommunens digitala framtid och tjänsteutveckling.

Varför?
Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Behovet av utbildning och kompetensspridning är därför stort. Projektet VARA Digital har som förhoppning att öka den digitala kompetensen hos kommuninvånarna och på så vis underlätta för dem i det allt mer digitala samhället.

Hur?
Alla kommuninvånare är inbjudna att delta på ett av fyra workshoptillfällen. Inbjudan finns längre ned på den här sidan. Under varje workshop kommer det digitala samhället och dess möjligheter att lyftas i smågrupper.

Den som vill kan ta med sig sin egna dator, surfplatta eller smartphone, men det kommer även att finnas datorer och surfplattor att låna.

Alla som har deltagit under en workshop blir dessutom bjuden på en konsert med Robert och Maria Wells med trio på Vara konserthus.

Anmälan görs via telefon till kommunens växel på telefonnummer 0512-310 00 eller genom att gå till kommunhuset reception.

När?
De fyra workshoptillfällena kommer att vara 14 mars, 15 mars, 31 mars och 11 april. Tiden för workshoptillfällena är 18:00 till 21:00.

Den avslutande konserten kommer att äga rum den 21 maj klockan 19:00.

Inbjudan till VARA Digital

Klicka nedan för att förstora inbjudan
Inbjudan Vara Digital