Lina Persson

Telefonist/Receptionist på Kommunikationsavdelning

Du kan nå mig via e-post (lina.persson@vara.se).