Roger Karlsson

Parkansvarig på Parkenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31097 eller via e-post (roger.karlsson@vara.se).