Tobak

Ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen ligger på miljö- och byggnadsnämnden. Tillsynen är förebyggande för att förhindra att tobaksvaror i handeln säljs till personer under 18 år.

Tillsyn görs även på restauranger för att kontrollera att de är rökfria. För mer information om gällande lagstiftning kontakta miljöenheten.