Företagslots

Några viktiga kontaktpersoner för er företagare:

Företagslotsning samt övergripande frågor om företagsklimat, nyföretagande, etableringar, näringslivsutveckling, företagsträffar etc. kontakta:
Johanna Forslund Kullander, näringslivschef

Övergripande miljö- och byggfrågor, kontakta:
Lina Alfredsson Mihlzén, miljö- och byggchef

Frågor om översiktlig planering, planbesked, nyetableringar, gestaltning, infrastruktur, kollektivtrafik etc. kontakta:
Linnea Hedin, stadsarkitekt

Frågor om översiktlig planering, planbesked, detaljplanefrågor (t ex upprättande av nya detaljplaner) etc, kontakta:
Jonas Hägg, planarkitekt

Allmänna fastighets- och kartfrågor, kontakta:
Ann-Britt Gruvaeus, kartingenjör

Allmänna byggfrågor, kontakta:
Malin Westh, byggnadsinspektör

Miljöbalksfrågor rörande industrier, kontakta:
Marie Johansson, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljöbalksfrågor för lantbruk samt enskilda avlopp, kontakta:
Lottie Schwan, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hälsoskyddsfrågor samt livsmedelsfrågor, kontakta:
Linda Björfeldt, miljö- och hälsoskyddsinspektör

Fiberutbyggnad och övergripande IT-frågor:
Mia Forsäng, IT-chef

 

Kontakt

E-tjänster relaterade till Företagare