Företagsträffar och nätverk

Vi på Vara kommun vill gärna föra en nära dialog med dig som företagare. Inte minst för att vi ska kunna bli bättre på att erbjuda den service som du och andra företagare efterfrågar. Här presenteras några mötesplatser för dialog företagare emellan samt mellan kommun och näringsliv.

Företagarträffar

Delta gärna på våra företagarfrukostar på Lumber & Karle i Kvänum. Läs mer här.

Företagarnätverk

I kommunen finns flera aktiva nätverk. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här.

Näringslivskommittén

Näringslivskommittén i Vara kommun syftar till att upprätthålla en nära dialog mellan kommun och näringsliv.

Målen med Näringslivskommittén är att:

 • tillvarata för näringslivet inom kommunen gemensamma frågor
 • ta egna initiativ och i samarbete med kommunen arbeta för näringslivets utveckling
 • utgöra ett dialogforum mellan kommun och näringsliv

Näringslivskommitténs främsta uppgifter är att:

 • minst en gång om året föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
 • följa resultat från Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat och vara bollplank för vilka aktiviteter och åtgärder som behövs mellan kommun och näringsliv i Vara kommun
 • genom branschinformation på mötena hålla sig orienterad om de olika branschernas nuläge och framtidsutsikter

Ledamöterna i Näringslivskommittén:
Teknikföretagen –
Markus Åkerstedt (ordf.), Åkerstedts Verkstads AB
Byggföretagen respektive Företagarna – Henrik Darius, Vara Plåtslageri AB
Träindustrierna – Magnus Efraimsson, Vedums Kök & Bad
Företagarna i Vara -Kenneth Hjelm, Vara Säker
LRF - Jörgen Berthold, Levene Prästgård
Köpmannaföreningen – Inge Jansson, Vara Audiovideo
Besöksnäringen – Victoria Johansson, Bjertorp Slott
Svenska Kyrkan – Leif Nordlander, Vara pastorat
Vara kommun – Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

Affärer med Kina?

Genom medlemskap i Sweden-China Trade Council vill Vara kommun stödja det lokala och regionala näringslivet att göra affärer i Kina.

Sweden-China Trade Council bildades 1980 av Svenska Handelskammarförbundet, Sveriges Exportråd, Sveriges Grossistförbund och Sveriges Industriförbund. Sedan 1996 är Sweden-China Trade Council en fristående ekonomisk förening med inriktning på affärsskapande, kunskapshöjande och nätverksbyggande verksamhet. Sweden-China Trade Council ska underlätta medlemmarnas strategival, öka deras kunskaper om Kina, skapa och underlätta affärskontakter samt aktivt bidra till erfarenhetsutbyte medlemmarna emellan.

Syftet är att tillsammans med andra kommuner, regionen och företag diskutera hur vi genom våra olika kontakter och samarbeten i Kina kan stödja det lokala och regionala näringslivet att göra affärer i Kina.

Genom kommunernas samverkan med kommuner i Kina är förhoppningen att vi ska kunna öppna dörrar för företag. Det kan i slutänden leda till att nya jobb skapas i vår kommun och region.

Våra erfarenheter hittills när det gäller näringslivskontakter är att vi i Vara inte själva kan matcha den efterfrågan som finns från Kina vad gäller investeringar och inköp av hela systemlösningar t.ex. reningsverk, vattenverk och så vidare.

Sweden-China Trade Council bjuder in till seminarier och föreläsningar och genom Vara kommuns medlemskap så är dessa tillgängliga för näringslivet i Vara kommun.

Näringslivskommittén i Vara kommun syftar till att upprätthålla en nära dialog mellan kommun och näringsliv.

Målen med Näringslivskommittén är att:

 • tillvarata för näringslivet inom kommunen gemensamma frågor
 • ta egna initiativ och i samarbete med kommunen arbeta för näringslivets utveckling
 • utgöra ett dialogforum mellan kommun och näringsliv

Näringslivskommitténs främsta uppgifter är att:

 • minst en gång om året föra en dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott
 • följa resultat från Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat och vara bollplank för vilka aktiviteter och åtgärder som behövs mellan kommun och näringsliv i Vara kommun
 • genom branschinformation på mötena hålla sig orienterad om de olika branschernas nuläge och framtidsutsikter

Ledamöterna i Näringslivskommittén:
Teknikföretagen –
Markus Åkerstedt (ordf.), Åkerstedts Verkstads AB
Byggföretagen respektive Företagarna – Henrik Darius, Vara Plåtslageri AB
Träindustrierna – Magnus Efraimsson, Vedums Kök & Bad
Företagarna i Vara -Kenneth Hjelm, Vara Säker
LRF - Jörgen Berthold, Levene Prästgård
Köpmannaföreningen – Inge Jansson, Vara Audiovideo
Besöksnäringen – Victoria Johansson, Bjertorp Slott
Svenska Kyrkan – Leif Nordlander, Vara pastorat
Vara kommun – Johanna Forslund Kullander, Näringslivschef

Kontakt

E-tjänster relaterade till Företagare