Rädda våra grodor

Trafikverket vill hjälpa grodor att hitta vägar förbi trafik.

Trafikverket och Naturkonsultföretaget Ecocom vill ha hjälp av invånare att hitta platser där åtgärder behövs för att hjälpa groddjur som riskerar att dödas av trafik.

Trafikverket och Naturkonsultföretaget vill ha hjälp att rädda grodorna i vår kommun!

Naturkonsultföretaget Ecocom som jobbar i ett uppdrag för Trafikverket, söker platser i Götene kommun där många groddjur riskerar att dödas av trafik. Första steget är att hitta konfliktpunkterna. De hoppas att invånare i Sveriges kommuner kan hjälpa till att uppmärksamma dessa platser i en ny kampanj. Insamlingen av tips kan leda till att Trafikverket på sikt åtgärdar konfliktpunkter längs allmänna vägar som sköts av Trafikverket i Sveriges kommuner. http://ecocom.se/tipsa-om-trafikdodade-groddjur

IMG_9819