Äldreomsorg

Kommunen ansvarar för äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Vidare har kommunen ansvar för hemsjukvården.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen är indelat i ett antal resultatenheter med en resultatenhetschef som ansvarig för verksamheten.

Distriktssköterskor och sjuksköterskor finns på samtliga resultatenheter.

Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantier för äldreomsorgen

 

Kontakt

E-tjänster