Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna har som uppdrag från socialnämnden att utreda och på delegation fatta beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Handläggarna ska tillse att verkställande enhet får den information om krävs för att kunna utföra beviljade insatser och handläggarna har även uppföljningsansvar för beviljade insatser.

Här hittar du ansökningsblanketter om biståndsinsatser enligt LSS och SoL.

Biståndshandläggare

Hemtjänst
Lisa Lennartsson Dag 1-15 Vedum och Kvänum hemtjänst 0512-313 41
Vakant, hänvisning till övriga handläggare Dag 16-31 Vedum och Kvänum hemtjänst 0512-313 62
Louise Falk Dag 1-15 Vara och Levene hemtjänst 0512-313 51
Karolina Lundgren Dag 16-31 Vara och Levene hemtjänst, 0512-313 44

Särskilt boende
Åsa Bryngelfors  Demenshemtjänst Ebba, 0512-313 42
David Ivarsson, Stenkilsgården, Tornumsgården, Kvänumsgården 0512-313 53
Carina Nilsson, Rondellen och Ängen 0512-313 62

Vårdplaneringsteam
Sandra Nyberg 0512-313 45

Bostadsanpassning

Mikael Johansson, 0512-318 26

Kontaktperson för LOV
David Ivarsson 0512- 313 53

LSS handläggare
Handläggare personer födda dag 1-15 tel 0512-314 38
Handläggare personer födda dag 16-31, tel 0512-313 43
Handläggare för barn och unga, tel 0512-311 53

Telefontid: 08.30-09.30 tisdag-fredag

Kontakt

E-tjänster relaterade till Äldreomsorg