Rondellen

Rondellen är en korttidsavdelning med 18 platser varav två av dess har omvandlats till trygghetsplatser.

Rondellen, Östergård, Södergård

Korttidsplatserna ger i första hand möjlighet för medicinskt färdigbehandlade från sjukhus som inte kan vistas hemma att en kortare tid vistas i särskilt boende.
Platserna kan också ge stöd vid tillfälligt sviktande hälsa eller vård  i livet slut.

I vårdlaget arbetar undersköterskor och sjuksköterskor.

Kontakt

E-tjänster relaterade till Äldreomsorg