Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, antingen man vill att den skall vara religiöst eller ateistiskt präglad.

Borgerlig begravning

Man har då full frihet när det gäller val av musik, vem som skall vara begravningsförrättare med mera. En borgerlig begravning kan ske i allmänna gravkapell eller på en annan plats, inom- eller utomhus.

Inom Vara kommun är Ove Branell och Bodil Warolin utsedda som begravningsförrättare. Kontakta någon av dem om du har frågor eller vill boka tid.

Ove Branell
Tel arbete: 0512-100 59
Tel bostad: 0512-121 80

Bodil Warolin
Tel bostad: 0512-123 87
Tel mobil: 070-852 33 35