Borgerlig begravning

Vid borgerlig begravning kan man utforma en ceremoni som man själv önskar, antingen man vill att den skall vara religiöst eller ateistiskt präglad.

Borgerlig begravning

Man har då full frihet när det gäller val av musik, vem som skall vara begravningsförrättare med mera. En borgerlig begravning kan ske i allmänna gravkapell eller på en annan plats, inom- eller utomhus.