Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd kallas också  försörjningsstöd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd som du kan komma att få av kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå. Rätten till att uppbära försörjningsstöd är inte villkorslös.

Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om du har frågor om försörjningsstöd kontakta mottagare.

Mer information kan du hitta under socialstyrelsens hemsida, där du också finner belopp för aktuell riksnorm och möjlighet till provberäkning av försörjningsstöd.

Underhåll

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn till dess att de fyller 18 år eller om barnet går i skolan, längst tills dess barnet fyller 21 år. Föräldrarna skall var och en efter sin förmåga bidraga till barnens försörjning.

Du når socialsekreterare ekonomiskt bistånd måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 08.30-09.30 via expeditionen tel: 0512-312 37

Återansökningar – följande dagar och tider gäller för inlämning:
Tisdagen den 18 april kl 10.00-12.00
Onsdag den 19 april kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Torsdag den 20 april kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Fredag den 21 april kl 10.00-12.00
Måndag den 24 april kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Tisdag den 25 april kl 10.00-12.00

Måndag den 15 maj kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Tisdag den 16 maj kl 10.00-12.00
Onsdag den 17 maj kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Torsdag den 18 maj kl 10.00-12.00
Fredag den 19 maj kl 10.00-12.00
Måndag 22 maj kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Tisdag den 23 maj kl 10.00-12.00
Onsdag den 24 maj kl 10.00-12.00