Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd kallas också  försörjningsstöd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd som du kan komma att få av kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå. Rätten till att uppbära försörjningsstöd är inte villkorslös.

Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om du har frågor om försörjningsstöd kontakta mottagare.

Mer information kan du hitta under socialstyrelsens hemsida, där du också finner belopp för aktuell riksnorm och möjlighet till provberäkning av försörjningsstöd.

Underhåll

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn till dess att de fyller 18 år eller om barnet går i skolan, längst tills dess barnet fyller 21 år. Föräldrarna skall var och en efter sin förmåga bidraga till barnens försörjning.

Du når socialsekreterare ekonomiskt bistånd måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 08.30-09.30 via expeditionen tel: 0512-312 37

Återansökningar – följande dagar och tider gäller för inlämning:
Onsdag 15 februari kl 10.00-12.00
Torsdag 16 februari kl 10.00-12.00
Fredag 17 februari kl 10.00-12.00
Måndag 20 februari kl 10.00-12.00
Tisdag 21 februari kl 10.00-12.00
Onsdag 22 februari kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Torsdag 23 februari kl 10.00-12.00
Fredag 24 februari kl 10.00-12.00
Måndag 27 februari kl 10.00-12.00
Tisdag 28 februari kl 10.00-12.00
Onsdag 15 mars kl 10.00-12.00
Torsdag 16 mars kl 10.00-12.00
Fredag 17 mars kl 10.00-12.00
Måndag 20 mars kl 10.00-12.00
Tisdag 21 mars kl 10.00-12.00
Onsdag 22 mars kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00
Torsdag 23 mars kl 10.00-12.00
Fredag 24 mars kl 10.00-12.00
Måndag 27 mars kl 10.00-12.00
Tisdag 28 mars kl 10.00-12.00