Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett bistånd enligt socialtjänstlagen. Ekonomiskt bistånd kallas också  försörjningsstöd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Ekonomiskt bistånd som du kan komma att få av kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå. Rätten till att uppbära försörjningsstöd är inte villkorslös.

Försörjningsstödet är uppdelat i en riksnorm och i en del som avser rätt till bistånd för skäliga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om du har frågor om försörjningsstöd kontakta mottagare.

Mer information kan du hitta under socialstyrelsens hemsida, där du också finner belopp för aktuell riksnorm och möjlighet till provberäkning av försörjningsstöd.

Underhåll

Föräldrar är underhållsskyldiga för sina barn till dess att de fyller 18 år eller om barnet går i skolan, längst tills dess barnet fyller 21 år. Föräldrarna skall var och en efter sin förmåga bidraga till barnens försörjning.

Du når socialsekreterare ekonomiskt bistånd måndag, tisdag, torsdag, fredag kl 08.30-09.30 via expeditionen tel: 0512-312 37

Återansökningar – följande dagar och tider gäller för inlämning:
Torsdag den 15 juni kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Fredag den 16 juni kl 10.00-12.00
Måndag den 19 juni kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Tisdag den 20 juni kl 10.00-12.00
Onsdag den 21 juni kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Torsdag den 22 juni kl 10.00-12.00

Måndag den 17 juli kl 10.00-12.00
Tisdag den 18 juli kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Onsdag den 19 juli kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Torsdag den 20 juli kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Fredag den 21 juli kl 10.00-12.00
Måndag den 24 juli kl 10.00-12.00
Tisdag den 25 juli kl 10.00-12.00

Tisdag den 15 augusti kl 10.00-12.00
Onsdag den 16 augusti kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Torsdag den 17 augusti kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Fredag den 18 augusti kl 10.00-12.00, 13.00-15.00
Måndag den 21 augusti kl 10.00-12.00
Tisdag den 22 augusti kl 10.00-12.00
Onsdag den 23 augusti kl 10.00-12.00
Torsdag den 24 augusti kl 10.00-12.00
Fredag den 25 augusti kl 10.00-12.00