Daglig verksamhet

Daglig verksamhet o DC

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är sysselsättning för personer med funktionsnedsättning (utvecklingsstörning, autism, hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som orsakats i vuxen ålder) över 18 år som saknar arbete och inte utbildar sig.

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning i vardagen, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.

Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i både grupp och enskilt som bedrivs på SEFRAM Odengården och Dagcenter, DC, på Smedjegatan 33. Du kan också erbjudas daglig verksamhet som individuell placering på en arbetsplats/förening.

Sefram består av paketering och legoarbete åt olika företag. På Sefram har vi en köksverksamhet där all vår mat lagas.

DC:s verksamhet består av olika sinnesrum, skapande, musik, aktivitetsrum och ett ADL-kök.

Det finns personal på Sefram/Dagcenter som har kunskap om din funktionsnedsättning för att kunna ge dig rätt stöd.

Innehållet i din dagliga sysselsättning bestäms tillsammans med dig och eventuell din företrädare och dokumenteras i en genomförandeplan. Det är inte fråga om något anställningsförhållande. Semesterlagen och andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte.

Hur får du daglig verksamhet?

Du ansöker om insatsen hos kommunens biståndshandläggare. Handläggaren utreder och beslutar om du har rätt till insatsen. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan

När du fått besked att du har rätt till daglig verksamhet kontaktas du av kommunens arbetsmarknadskonsulent och ni tillsammans bokar in ett datum för en träff.

Ni träffas och gör en planering hur du vill ha din dagliga verksamhet, utifrån ditt intresse, behov och förmåga.

Habiliteringsersättning

Du får en mindre ersättning, kallad habiliteringsersättning, när du deltar i daglig verksamhet.( Ersättningen betalas ut med helt eller halvt belopp beroende på din omfattning oh närvaro.) Ersättningen är undantagen från skatteplikt och räknas inte som inkomst.

Vad kostar det?

Insatsen daglig verksamhet är kostnadsfri men du får själv betala för resor, lunch och fika.

En meningsfull vardag

Daglig verksamhet erbjuder en meningsfull vardag

Vara kommuns dagliga verksamhet tillhandahåller:

  • Aktiveter och upplevelser som stimulerar till personlig utveckling och ökad självständighet. Vi erbjuder en trygg verksamhet där aktiviteterna utgår från den enskildes behov, intresse och förmåga.
  • Arbetsträning inför individuell placering.
  • Individuell placering på företag, förening eller inom kommunens verksamhet.

E-tjänster relaterade till Funktionsnedsättning